fredag 25 november 2011

Bengt-Erik Heijll: KURT WERED OCH BENGT FRAM. TVÅ ÖSTGÖTAR, EN SAMTID

Göran Baugh har läst Bengt-Erik Heijlls nyutkomna dubbelbiografi över den östgötska radikakonservatismens grand old men.


Bengt-Erik Heijll var under flera år en både uppskattad och kontroversiell professor i historia vid Linköpings universitet. Bland hans böcker märks Det östgotiska Atlantis. Om Östergötlands äldsta historia (2005) samt Östgötska anarker. Kurt Wered och hans krets (2009). Heijlls radikalkonservativa engagemang och arbete inom den så kallade östgötaskolan ledde till att han häromåret under kuppartade former tvingades lämna sin tjänst. Nu kommer hans nya bok Kurt Wered och Bengt Fram - Två östgötar, en samtid som på riktigt introducerar den mindre kände Bengt Fram. Medan Kurt Wereds författarskap åtnjutit avsevärd uppmärksamhet under senare år har hans mångårige vän och kollega Bengt Fram förblivit något av en bakgrundsfigur inom den östgötska radikalkonservatism som i grunden förändrat det politiska landskapet i Sverige. Heijlls bok slår ett slag för dem båda och förhoppningsvis kommer intresset att öka även för Bengt Fram med denna bok. Samtidigt bekräftar den Heijlls egen ställning som en intellektuell outsider i det av politisk korrekthet lamslagna Sverige.

Titeln skvallrar om en biografi över Wered och Fram men det skulle vara fel att kalla boken för en strikt biografi. Snarare har Heijll skapat ett verk som utifrån ett antal idéer försöker sammanfatta de viktigaste tankarna inom östgötaskolan och den anarkiska jihadismen. Bokens första kapitel är en kortare redogörelse för Wereds och Frams uppväxt och liv samt författarskap. Efterföljande kapitel kretsar kring idéerna som är grundläggande för dem båda, och försöker att fånga essensen av deras livshållning. Heijll utgår från de centrala verken hos respektive författare och placerar de ideologiska och konstnärliga hållningarna i en historisk kontext, rättare sagt i vår egen samtid.

Hur ska man förhålla sig till världen och det moderna samhället? Kurt Wered formulerade först den idealiska misogynien, en radikal uppgörelse med såväl feminism som själva det kvinnligas princip. En positiv motpol finner han i hård hockey, en ludisk och homoerotisk ritual där "blod och säd fläckar rinkens vita is". Och här finner vi både bakgrunden till det mångåriga engagemanget i LHC:s supporterklubb "White Lions", som för Wered fungerade som en "plantskola för morgondagens aktivister" och hans uppmärksammade avfall när det stod klart att "den effeminerade rötan angripit såväl spelare som supportrar". Dagens bleka "defaitistiska heterohockey" duger inte som refug från det "effeminerade massamhället" och Wered vänder därför blicken inåt-bakåt i en serie introspektiva meditationer över den stora traditionen och det östgötska arvet.

Bengt Frams avsmak inför samtiden grundlades under åren som gymnasieadjunkt. Under 1970-talet vände han sig bort från den tilltagande slapphet och infantilisering som gjort lärarverksamheten till ett "fåfängligt utfordrande av pärlor för svin". Fram vände istället blicken bakåt, mot det östgotiska urhemmet i trakterna kring Hjulsbro. På senare år lät den allt mer drivne amatörarkeologen lägga fram sina rön i skrifter som Från Hjulsbro till Ravenna, I östgoters fotspår och Östgoternas urhem. Den kompromisslösa och allt fränare samtidskritiken formulerades i böcker som Inre exil och på bloggen Östra Götalands fria vidder. På ett förtjänstfullt sätt blottlägger Heijll de parallella spår på vilka Wereds och Frams ideologiska utveckling färfats genom samtidens vittrande ruiner samtidigt som han lyfter fram de avgörande skillnaderna. Där Wered gärna kopplar ett grepp på de stora utvecklingslinjerna och kombinerar sin förståelse för den tidlösa Traditionen med en apokalyptisk-visionär syn på framtiden har Fram framförallt gjort sig känd som en enveten debattör av samtidens problem utifrån ett konsekvent antigerontofobiskt perspektiv.

Heijll har gjort ett storartat jobb. Det här är en fantastisk bok för Kurt Wereds många läsare och jag är övertygad om att jag nu kan läsa hans skrifter med nya ögon. Positivt är också att vännen Bengt Fram ägnas lika mycket utrymme, om inte mer, som Kurt Wered. På senare tid har vi hört allt mindre från dessa genstörtiga och gallsprängda, men alltid intressanta, i ordets bästa mening ultrareaktionära författare. Vågar man hoppas på deras återkomst i den samtida idédebatten inom en snar framtid?


Bengt-Erik Heijll
Kurt Wered och Bengt Fram. Två östgötar, en samtid
Omfång: 285 sidor
Bandtyp: Danskt band
Pris: 225:-