söndag 14 februari 2010

Kurt von Salomon: DET QUEER-MISOGYNA MANIFESTET

När Anark förlag nu publicerar  Sven Stridsbergs översättning av Kurt von Salomons Det queer-misogyna manifestet görs en av den moderna, idealiska misogyniens viktigaste urkunder för första gången tillgänglig på svenska.

Det Queer-misogyna manifestet från 1985 har länge ansetts som ett av de mer extrema dokumenten i den första vågens idealiska misogyni. Samtidigt har det bevarat sin ursprungliga vitalitet och fräschör och innehåller en kvinnofientlig filosofi som fortfarande än idag är aktuell. Det beskriver en utopi där män slår sig fria från kvinnor som de anser är apor, besatta endast av döden, sex och att förstöra saker. En maskin, en vandrande runkbulle, en emotionell parasit och en biologisk olycka.

Manifestet hävdar att det bara finns en utväg för mannen: att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet och förstöra det kvinnliga könet. QM har kommit ut på en mängd språk runt världen och blivit populärt för sina annorlunda tankar och fräna attityd, konstigt nog bara bland män.

Ett utdrag ur manifestet:

Vi har nu tekniska möjligheter att reproducera oss utan kvinnans hjälp och att producera endast män. Vi måste omedelbart börja göra detta. Att behålla kvinnan har inte ens ett mycket tvivelaktigt biologiskt syfte. Hon är en biologisk olycka: en gen med en i grunden felaktig uppsättning kromosomer. Med andra ord, kvinnan är en ofullständig man, ett vandrande misslyckande, strandad redan på genstadiet. Att vara kvinna är att vara bristfällig, känslomässigt begränsad. Kvinnlighet är en bristsjukdom och kvinnor är känslomässiga krymplingar.

Författaren Kurt von Salomon (f. 1940) är mest känd som frontman i industribandet Panzerfaust, skribent och radikal misogyn teoretiker och levde som prostituerad under många år. Under 60-talet höll han till utkanten av Münchens konstliv. 1968 sköt han feministen Gabrielle Franck som inte dog, men fick men för livet och dog i förtid.

Anledningen till mordförsöket ska ha varit att von Salomon hade förväntat sig att Franck skulle stödja honom på något sätt som hon inte gjorde. En del säger att han gjorde det för att skaffa sig uppmärksamhet, vilket mycket väl kan stämma. Han kom ut från fängelset i mitten av 70-talet . Under tidigt 80-tal flyttade han till Berlin, där han försörjde sig som prostituerad. Någon gång under 80-talet började han missbruka heroin och har sedan dess genomgått ett stort antal rehabiliteringsförsök.

Översättningern är gjord av Sven Stridsberg, författare och frilansskribent, och medlem i kulturtidskriften Pangs redaktion. Han har också skrivit förordet till boken.

Hur vi förverkligar det queer-misogyna manifestet över hela världen
Kurt von Salomon

Många har frågat sig hur Manifestet skall kunna genomföras över hela världen och klagat på att det inte finns några konkreta instruktioner för hur Manifestet skall förverkligas. Mina funderingar kan inte bli annat än ofullständiga och män över hela världen måste tänka ut sina egna sätt att deformera, krossa och slutligen fullständigt utplåna fienden. Jag har väckt tanken på att kvinnan inte behövs, att män kan skapa sig en egen värld utan kvinnan. Män måste vänja sig vid den tanken. Det är inte fråga om att upprätta ett modernt patriarkat. Det skulle bara vara förnedrande för mannen att behöva hålla på och dominera kvinnor. Det är färdigdaddat. Nu handlar det om att göra slut på kvinnan för gott.


Ty kvinnan är vår fiende, det är ingen tvekan om den saken, och sätten att bekämpa henne är lika många som det finns män på detta jordklot. Kampen måste föras på alla plan, mentalt, känslomässigt, förnuftsmässigt och handlingsmässigt, individuellt och kollektivt.

Män måste under en lång period para sig med kvinnor som har aggressiva egenskaper, och undvika kvinnor med svaga egenskaper. Detta för att inplantera dessa kvinnors aggressiva egenskaper i mannen. Flickfoster måste därför aborteras. Som ni vet finns det metoder både för att se till att barnet blir en pojke och för att se vilket kön fostret har.


Svaga kvinnor som mjäkar med den nya mansrörelsen förtjänar inget annat än förakt, men det finns ingen anledning att visa det. Låt dom mjäka sig. Låt oss utnyttja dom och låt dom springa våra ärenden. Låt dom tala sig hesa för jämställdhet mellan könen. Låt dom arbeta för kvinnans mentala och sociala kastrering. Låt dom nyttiga idioterna hjälpa till med att förbereda arbetet för kvinnans kastrering och slutliga fysiska likvidering.

Vi måste krossa familjen. Det är kvinnans viktigaste fäste för sin dominans över mannen. Det är många män som inte förstår det, utan känner sig trygga i familjen, t o m när de förnedras varenda dag.

Familjen är inget annat än en plats för kvinnans subtila dominans över mannen och det finns väl inget bättre ord för familjen än att det är ett koncentrationsläger för män. Inom familjen kan män utnyttjas på alla tänkbara sätt. Det finns inte ett våldsbrott som inte kan begås ostraffat inom ramen för familjen. Tortyr, svält, våldtäkt, incest, alla former av sexuellt, socialt, mentalt och ekonomiskt utnyttjande förekommer på en och samma gång. En värre diktatur finns inte. Ty den är så total att något mer totalt går bara inte att uppfinna. Diktaturen i Orwells 1984 är ett lyckorike i förhållande till den totalitära institution som familjen utgör.

Därför måste mannens kamp för frigörelse ta till alla tänkbara medel för att slå undan grunden för kvinnans makt genom familjen. Kvinnans diktatur måste ersättas med mannens diktatur. Liksom kommunisterna tänker sig en övergångsperiod, så måste männen föreställa sig en övergångsperiod innan kvinnan kan förintas. Vi vill gärna föreställa oss att en sådan övergångsperiod skall bli så kort som möjligt och att slutmålet är nära. Men vi måste förbereda oss på en mycket lång kamp.

Under en period är det inte svårt att tänka sig en könskamp där det finns en strävan efter jämställdhet. Men det är inte vår strävan på längre sikt. Det gäller i denna kamp att inte tappa siktet på målet att förinta kvinnan. Jämställdheten innehåller både steg i rätt riktning och många faror. Många kvinnor kommer att ställa upp i kampen för jämställdhet med manipulativa syften. När familjen alltmer upplöses kommer kvinnor att förstå att makten över barnen är en viktig del av kvinnans makt som tenderar att gå förlorad med familjen. Därför kommer hon att eftersträva nya sätt att få makt över barnen. Mannen får inte släppa kontrollen över barnen till kvinnan. Det är centralt i kampen - varje form av jämställdhet i förhållande till barnen måste avvisas. Det är helt centralt att vi behåller makten över barnen och därmed vår framtid i att skapa ett kvinnofritt samhälle.

De flesta kvinnor är idioter men det finns också intelligentare kvinnor som verkligen kan ta hand om barn och inser att makten över barn och därmed reproduktionen är av yttersta vikt när familjen upplöses. (Jag bortser då från dessa små slampor till kvinnor som fjantar omkring och vill "hjälpa till" med manliga sysslor, de förtjänar inget annat än förakt). Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att hålla den sortens kvinna borta från barnen - vi får inte sky några som helst medel i kampen att avskilja barn från sina mödrar. Modern är en slug, lismande schimpans, som i en epok av jämställdhetssträvanden kan ta makten över reproduktionen från oss män. Kvinnoidioterna blir våra bästa allierade. Vi måste se till att spela ut dem mot mödrarna, för att förlöjliga och förnedra dem så mycket som möjligt. Modern är vår farligaste fiende, hon inser vilka vi är och vad vi står för. Hon arbetar natt och dag, politiskt och juridiskt, privat och offentligt, för att få kontroll över reproduktionen inte bara inom familjen utan också bortom den. Hon skyr inga medel, precis som vi. Modern har insett vad det handlar om - en strid på liv och död, modern är vår intelligentaste och farligaste fiende, hon måste förintas med alla till buds stående medel.

Män frågar sig vad som bör göras med homosexuella kvinnor. Många queer-misogyna män ser dem som en sorts allierade. Det finns ingen anledning att se homosexuella kvinnor som ett problem överhuvudtaget - låt dem hållas helt enkelt. De kommer att dö ut av sig själva. Under tiden måste vi uppmuntra kvinnor till så mycket homosexualitet som möjligt - att det är skönt och kul att vara flata. Många kvinnor är galna i dildos. Så låt dom knulla - varandra. Använd all er fantasi för att förmå kvinnor till att ha sex med varandra, uppmuntra dem politiskt och privat. Ligg gärna med två eller flera kvinnor, om ni kan förmå er, bara för att se till att de knullar med varandra. Tro mig, de kommer att gilla det och de vill inte sluta med det.


Många män vurmar för en eller annan typ av kvinna och vill hålla fast vid en viss kvinnotyp - t ex att det i ett framtida manssamhälle skall endast ska finnas en viss typ av kvinna. Att ha kvinnor som husdjur - visst, det är inget fel i det. Vår framtid är biologisk, inte social. Och makten över biologin, den är mannens. Den man som vill skapa sig ett husdjur för sina nöjens skull får givetvis göra det. Kvinnor kommer endast att finnas för experimentella syften, avel och för manligt nöjes skull. Kvinnor kommer aldrig mer att kunna skapa ett kvinnosamhälle för förtryck och exploatering - de måste permanent avskiljas från varandra. Mäns handlingsfrihet - till skillnad från de värdelösa liberala friheter som mannen har gett oss - måste däremot vara obegränsad i ett manssamhälle.

Men män bör på sikt para sig med kvinnor som har särskild intelligens inom vetenskap och teknik samt med kvinnor som är aggressiva och kriminella, för tillägna sig dessa egenskaper. Kvinnofoster måste då ovillkorligen aborteras så att endast män har dessa egenskaper.

Ett samhälle genomsyrat av martialiska dygder, utan småborgerliga konflikter, utan girighet, exploatering och utnyttjande, det är ett manssamhälle, ett samhälle utan kvinnor. Kvinnan har ingen plats i ett gladlynt, krigiskt samhälle där samarbete och utveckling är en självklarhet. Ett sådant samhälle kan bara skapas av män och måste enbart bestå av män.

Många män tycks tro att rätt uppfostran, rätt pedagogik och rätt påverkan kan skapa ett nytt samhälle för jämlika män och kvinnor. Dessa "mansämpar" ger sig aldrig, trots att resultatet är så uppenbart som det kan bli - samma sorts våldsamma, mansdominerande kvinnor reproducerar sig själva i oändlighet hur mycket dessa kvinnor än anstränger sig för att uppfostra bort deras natur. Det går helt enkelt inte att ta kål på miljontals år av kvinnobiologiskt arv. Det är endast målmedveten och brutal förintelse av kvinnan som kan bryta denna utveckling. Och det måste vara vår totala strävan. Annars får vi aldrig slut på mansförtrycket. Kvinnan måste utplånas till sista kvinna. Det finns ingen annan väg.

Kurt von Salomon
Det Queer-misogyna manifestet
Översättning och inledning: Sven Stridsberg
Bandtyp: Trådhäftad
Omfång: 72 sidor
Pris: 110:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar