lördag 23 januari 2010

Karin Barbalander presenterar Erica Sagns memoarer


Erica Sagn är för de flesta känd som en skarp (somliga skulle säga "rabiat") kulturdebattör. Som "kvinna, kristen, konservativ och queer" gjorde hon sig snabbt ett namn som en av våra mest välformulerade och kompromisslösa anti-antifeminister. Som debattör på högerkanten har hon fört vidare traditionen från sin nära vän och lärare, Kurt Wered. Med en ovanlig uthållighet har hon tagit på sig den otacksamma uppgiften att gå mot strömmen i ett krämarliberalt samtidsklimat.

Rollen som en furia i den svenska debatten har kommit att skymma en annan sida av Erica Sagn. Hennes personliga bekanta vittnar alla om en ödmjuk och djupt andlig människa, en sökare - och finnare. Mot bakgrund av denna dolda sida framstår hennes arbete i ett annorlunda ljus. Utgivningen av Mellan Sodom och Mecka. En västerländsk kvinnas erfarenhet av den anarkiska jihadismen är därför ett betydelsefullt bidrag till en djupare förståelse av en ytterst sammansatt tänkare och debattör.

Boken är på samma gång en utmärkt introduktion till den anarkiska jihadismen, en av vår tids mest progressiva och djupt subversiva andliga strömningar, och ett djupt personligt dokument. Med en direkthet i tonfallet som på ett förtjänstfullt sätt kombineras med en ovanlig öppenhjärtighet, berättar Erica Sagn livfullt och medryckande om sin andliga väg. Också för den som inte till fullo tar till sig hennes budskap måste det stå klart att hennes pendlande mellan Sodom och Mecka har haft den djupaste betydelse för en av våra mest oundgängliga röster.

Det är min övertygelse att Mellan Socom och Mecka kommer att räknas till seklets klassiska memoarer och andliga vittnesbörd.

Erica Sagn
Mellan Sodom och Mecka. En västerländsk kvinnas erfarenhet av den anarkiska jihadismen
Bandtyp: Linneklotband
Omfång: 372 sidor
Pris: 245:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar