tisdag 4 maj 2010

Kurt Wered: EN TALANDE TYSTNAD

Att delta i det "offentliga samtalet" innebär alltid att man samtidigt låter sig förvandlas till en apa, en clown och en gycklare. Sådana är, helt enkelt, villkoren i krämarsamhället. Den som inte medger detta är antingen en hycklare eller en idiot. (Somliga av de mer aktiva deltagarna i detta "samtal" är både-och, givetvis.)

Jag var någorlunda medveten om dessa spelregler när jag inledde min verksamhet som debattör och kulturkritiker. Ändå blev jag förskräckt över den pöbelmentalitet som mina ord tycktes provocera fram. Inte heller var jag immun mot dess verkningar. Ofta fann jag mig balansera på förtvivlans krön med en larmande publik nedanför.

Sedan jag beslöt mig för att inte längre delta i så kallade sociala medier och inledde en period av tystnad i mitt eremtiage vid Roxens strand har jag återfunnit min balans och sinnesfrid. Dimman lättar, smogen klarnar upp. Den raka Vägen breder ånyo ut sig framför mig.

Under en tid levde jag som en sentida ökenfader, värjde mig för samtidens liberala dämoner och massmänniskornas larm samtidigt som jag odlade den inte tystnaden. Jag avstod från snabbköpets massproducerade produkter och livnärde mig på naturens gåvor, unnade mig någon enstaka cigarr mellan de andliga övningarna.

Ur denna Tystnad föds ord av en större klarhet och lyskraft än förr. Jag är inte längre en debattör och kritiker utan ett språkrör för denna Tystnad. Att kritisera samtidens urartade och degenererade yttringar framstår här som futilt om inte rent kontraproduktivt. Jag försöker inte längre hugga av hydrans huvuden - utan svälta ihjäl henne.

Denna bok består av anteckningar jag förde under min solitära tillvaro vid Roxen. Jag håller den för mitt bästa arbete hittills.

Kurt Wered
En talande tystnad
Omfång: 102 sidor
Bandtyp: Linneklotband
Pris: 225:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar