onsdag 5 september 2012

Bengt Fram: En sanningssägares bekännelser


Bengt Fram, pensionerad gymnasieadjunkt, arkeolog, samhällsdebattör och kulturskribent, var känd som en av Sveriges mest egensinniga och stridbara debattörer. Hans radikalkonservativa, i ordets bästa mening ultrareaktionära, hållning gjorde honom till paria i våra politikst korrekta medier. Genom sin blogg och en serie böcker utgivna på Linköpingsförlaget Anark lyckades han ändå göra sin märgfulla stämma hörd i samtidens skränande och plattitydbemängda debatter. Med åren kom han att, tillsammans med sin vän och vapendragare Kurt Wered, framstå som något av en grå eminens inom den svenska intelligentian. Ja, inom olika högermiljöer kom han närmast att älskas ihjäl och det är mot den bakgrunden man måste förstå hans apostas.

Under våren 2012 publicerade Bengt Fram en serie miniessäer på Facebook, där han uppgav att besök i Demokratiska folkrepubliken Korea gjort honom till anhängare av juche, den marxist-leninistiska riktining som utformats av landets vördade ledare, den evige presidenten Kim Il Sung. Detta blev början på en lång intellektuell snedtändning hos Bengt Frams publik som inom kort förvandlade honom från en radikalhögerns gunstling till en paria i hela det underjordiska kultursverige. Hans motvilja att kompromissa med sina ideal gjorde honom kort därefter till persona non grata också inom den svenska vänstern; efter en intensiv förtalskampanj i s.k. sociala medier uteslöts Bengt Fram ur Kommunistiska Partiet.

I den djupt personliga bekännelseskrift med titeln En sanningssägares bekännelser som nu utkommer gör Bengt Fram definitivt upp med både den radikalkonservativa miljön och den svenska marxism-leninismen samt redogör för de underliggande orsakerna till sitt avfall. Han argumenterar övertygande för att båda dessa rörelser genomsyras av "kryptofeminism, krämarliberal defaitism och gerontofobi". I ett gripande avsnitt berättar också Fram om sin bakgrund och sina övertygelser, om det pris han fått betala i form av ekonomisk skuldsättning, utbrändhet och vägen till socialkontoret.

Det mest värdefulla med boken är ändå skildringen av hur ett konsekvent fasthållande vid några grundläggande idéer: anti-feminsim, östgötsk identitetarianism och gerontokratiska ideal, kan leda till vad som för en utomstående kan förefalla oförenliga ställningstaganden. Efter att ha läst En sanningssägares bekännelser är det omöjligt att avfärda Bengt Frams politiska väg, med dess olika stationer som en opportunists strategiska allianser. Snarare är det en luttrad idealist som här tar till orda.

Bengt Fram
En sanningssägares bekännelser
Omfång: 45 sidor
Bandtyp: Trådhäftad
Pris: 50:-