fredag 26 februari 2010

Kurt Wered: IDROTT OCH HOMOEROTIK

Idrottsstjärnorna i antikens Grekland skilde sig inte från dagens idrottsikoner i status och rikedom,
 men i många andra avseenden är skillnaderna stora. Ett sådant är det bigotteri som idag omger
idrottens homoerotiska dimension men som den grekiska tävlingskulturen var befriad ifrån. Detta
är ett av många teman som behandlas i Kurt Wereds praktfullt illustrerade Idrott och homoerotik.


Den komplexa symboliken i den grekiska tävlingskulturen (ca 700 f.kr.-400 e.kr.) är startpunkten
för Kurt Wereds fascinerande Idrott och homoerotik. Dyrkan och erotiseringen av den vältränade
kroppen förenar oss idag med antikens greker. Men grekisk kroppskultur ingick i ett tävlingssystem
som präglade hela samhällslivet. Tävlingen var en initiation, en transformation från vild ungdom till vuxen,
ett iklädande av manliga och kvinnliga roller och dygder: krigaren och hustrun, medborgaren och modern. Den nakna vackra kroppen var inte bara ett estetiskt objekt, utan en yttre manifestation av förträfflighet (areté). Den nakne atleten indikerade att för den förträfflige finns inget att dölja; dygden är hans klädnad.

Idrott och homoerotik är uppbyggd kring tre huvudsakliga teman: sexualitet, politik och kön och Wered beskriver ingående hur de flätats samman under 25 århundraden. Ändå är inte detta i första hand ett historiskt verk ty Wereds syfte är den homoerotiske visionärens, inte idrottshistorikerns. Den grekiska kroppskultuiren är för Wered en modell för ett lyckligare, ett bättre samhälle än vårt.

Att gymnasiernas – de i utbildningssystemet integrerade idrottslokalernas – främsta gudom var Eros, begärets gud, reser månne ett modernt ögonbryn. Men Eros är nyckeln till förståelse av det kulturellt specifika med det grekiska tävlandet; på denna punkt är Wered ypperlig. Tävlandet uttrycker begäret efter ära genom besegrandet, underkuvandet, av den andre. Den symboliska relationen mellan jägare och jagad är en erotisk metafor. Därigenom förenas idrotten och den erotiska, särskilt den homoerotiska, relationen. Den etablerade pederastin var en hierarkisk  praxis, där en äldre älskare – medborgare och auktoritet – initierade den yngre – den som jagas, underkastar sig och låter sig älskas – i medborgarskapet och vuxenblivandet. Hierarkin tänktes upprätthålla ordning och balans.

För den som följt Wereds författarskap är detta välbekant terräng. Han har ju länge uppehållit sig vid kopplingen mellan Eros och Hockey liksom den specifikt homoerotiska gemenskap som i detta sammanhang kultiveras i en hierarkisk, auktoritär miljö och som öppnar en väg in i vuxenlivet för den unge adepten. Men i Idrott och homoerotik vidgas alltså perspektivet och läsningen blir ett fascinerande äventyr där läsaren lockats att avkoda idrottens olyckliga uttrycksformer i ljuset av en skimrande, manlig homoerotik.

Kurt Wered
Idrott och homoerotik
Omfång: 578 sidor (rikt illustrerad i färg och sv/v)
Bandyp: Linneklotband
Pris: 690:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar