måndag 11 oktober 2010

Jimmy Hogg: Polhems kronometer

Den sjunde serafen blev Jimmy Hoggs stora genombrottsroman. Hans nya bok, Polhems kronometer tar vid exakt ett år efter de dramatiska händelser som beskrevs i Den sjunde serafen och avslutar därmed den ockulta trilogi som inleddes med Den galiciska gåtan.

Polhems kronometer är en vindlande och svindlande berättelse i flera tidsplan som utspelas mot en apokalyptisk fond av profetior, hotfulla järtecken och bävan inför det datum, 21 december 2012, då de nio undervärldarnas evolution kommer att fullbordas och själva tiden upphöra. Hösten detta år tycks Mayakalenderns förutsägelser bekräftas av en serie naturkatastrofer och när synkrona singulariteter i Riemannrummet upphäver den tid-rumsliga kontinuiteten är paniken nära.

Om allt detta är "Jimmy Hogg" omedveten. Sedan ett år tillbaka hålls han inspärrad på en hemlig avdelning på Serafimerlasarettet i Stockholm där han står under överseende av den gåtfulle Dr Eberhard, överläkare och kommendör av den reformerade Serafimerorden.  Omtöcknad av ECT-behandlingar och neuroleptika kämpar Hogg för att återfå kontrollen över sitt eget medvetande och förstå det sammanhang i vilket han blivit insnärjd. En dag får Hogg möjlighet att fly och en andlös katt-och-råtta-lek i det gamla sjukhusets kulvertsystem tar sin början.

1694 invigs Christopher Polhems blankstötsspel i Falu koppargruva. Det vattendrivna uppfordringsverket revolutionerade malmhanteringen och skänkte sin upphovsman ära, berömmelse och, så småningom, någon rikedom. Vad få anade var att det väldiga maskineriet egentligen tjänade ett annat och allvarligare syfte. Bakom ingenjörens lite torra fasad var nämligen Christopher Polhem en av den svenska barockens främsta alkemister och blankstötsspelet var egentligen en skickligt maskerad magisk kronometer som gjorde det möjligt att manipulera tidens hastighet.

Sex år senare uppsöks Polhem av den unge Karl XII, högste beskyddare av de svenska hermetiska sällskapen och väl underrättad om den underbara kronometern. Kungen beställer en kopia av uppfordringsverket att användas i det stundande kriget. Maskinen kommer första gången till användning vid Narva och bidrar senare till segern vid Gemäuerthof. Den svårt alkoholiserade krimtatariska servis som ansvarade för blankstötsspelet i fält, råkade dock sätta maskinen i lågor under inledningen till slaget vid Poltava, med förödande resultat.

Polhems ritningar ansågs länge förlorade men vid 1930-talets början återfanns de i ett svenskt herrgårdsbibliotek. Flygaren och friherren Fredrik Ihre insåg deras betydelse och sålde snart dokumenten till Axel Wenner-Gren.

Redan 1937 började ingenjörerna vid SAAB-fabriken i Trollhättan, i nära samarbete med det tyska Luftwaffe en serie experiment med ett nytillverkat blankstötsspel. Vid andra världskrigets slut knöt det svenska flygvapnet, i samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten OSS, en betydelsefull kontakt med den tyske flygingenjören Kurt Lutweiler. Det topphemliga "Pilotprojekt Öst" som legat på is sedan Stalingrad kunde nu sätta fart och efter flera års intensivt arbete lyckades man bestycka en DC3 med en fungerande replik av Polhems blankstötsspel.

Genom Stig Wennerströms försorg hade dock GRU haft full insyn i "Pilotprojekt Öst" alltsedan 1945 och redan under sin jungfrufärd i juni 1952 sköts den kronometriska DC3:an ned. Omräknat i dagens penningvärde hade projektet då kostat den svenska staten närmare 100 miljarder kronor. Efter våldsamma interna diskussioner beslöt sig den socialdemokratiska regeringen att lägga ned hela "Pilotprojekt Öst" och istället satsa på en svensk atombomb. Vid ett inbrott i Riksarkivet valnatten 1976 försvann Christopher Polhems ritningar. Knappt tio år senare avrättades Olof Palme…

Polhems kronometer är en narrativ fuga vars huvudtema utgörs av tiden själv. Romanen kan bäst beskrivas som en kronofobisk thriller, där de olika tidsplanen (den svenska stormaktsiden, den mörka sidan av Per-Albins folkhem och en samtid präglad av undergångsstämningar) speglar varandra på ett raffinerat sätt och bär fram en berättelse om tidens stillastående flod som förenar och skiljer människor, platser och epoker.


Jimy Hogg
Polhems kronometer
Bandtyp: Linnetrådhäftad
Omfång: 798 sidor
Pris: 395:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar