onsdag 24 februari 2010

Nya böcker om östgotisk religion

Den östgotiska/östgötska tantriska shamanismen är inte ett avslutat kapitel. Världen förändras ständigt. Det gör också den östgotiska/östgötska kulturen, den gotiska religionen och de människor som bär upp den. Östgötsk andlighet för vår tid är en levande beskrivning av de andliga, politiska och personliga aspekterna av samtida östgotisk shamanism.

Den östgötska shamanismen med starka tantriska inslag upplever en renässans till följd av och som en integrerad del av östgötarnas kamp för ökad politisk makt och kulturell identitet. Gamla shamaner framträder på ett nytt sätt samtidigt som nya tantriker och ”nyshamaner” träder in på scenen. Allt fler unga östgötar visar öppet sitt intresse för shamanism och östgotisk, förkristen andlighet, och det tar sig bland annat uttryck i en vitalisering av östgötaslättens olika kulturformer.

Maria Bengtsdotter har under många år studerat den östgötska tantrismen och shamanismen. I Östgötsk andlighet för vår tid har hon samlat sina tidigare erfarenheter och redogörelser och tar ett samlat och heltäckande grepp på den uråldriga gotiska andligheten i en ny tid.

Maria Bengtsdotter
Östgötsk andlighet för vår tid
Omfång: 348 sidor
Bandtyp: Klotband
Pris: 245:-

Navet i Maria Bengtsdotters Bland östgötska shamaner och tantriker, en bok om den östgötska folkliga läkekonsten och magin, är intervjuer med några av de mer erkända och nu verksamma trollkarlarna och tantriska shamanerna i de sägenomspunna Ask och Bjälbo socknar.

Vilka är deras metoder och redskap, föreställningar och traditioner? Hur håller de sina gamla gotiska sedvänjor vid liv, trots århundradens ringaktning och förtryck?

Författaren tar oss med på en förunderlig resa, in i en bygd, där gotisk och svensk kultur och religion mötts, konfronterats och smälts samman under smärtsamma former.

Dessutom skildras den östgötska trollkonstens historia och hur den gestaltade sig i slutet av 1800-talet, då de gamla traditionerna fortfarande var i sin fulla kraft. I ett särskilt kapitel diskuteras den östgotiska tantrismens inflytande på det östgötska kynnet.

Maria Bengtsdotter
Bland östgötska shamaner och tantriker
Omfång: 348 sidor
Bandtyp: Klotband
Pris: 245:-
 
Båda volymerna ingår i den nya serien Anarks östgotiska bibliotek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar