torsdag 4 mars 2010

Kurt Wered: URBANITET, KOMMERSIALISM OCH MASSMÄNNISKANS FRIHET

I en tid då de (små)borgerliga intellektuella mobiliserar finns det all anledning att syna deras populistiska argument i sömmarna. I sin nya bok, Urbanitet, kommersialism och massmänniskans frihet, visar Kurt Wered hur nära förbunden dagens förment konservativa rörelse är med den klassiska, småborgerliga krämarliberalismen. Man har, gång på gång, svikit den genuina konservatismens historiska uppgift genom att omfatta modernitet och mobilitet, urbanism och kommersialism, feminism och oreflekterad demokrati. Mot denna urvattnade pseudokonservatism ställer Wered ett levande alternativ i form av den anarkiska jihadismen: en i ordens egentliga mening auktoritär och elitistisk hållning, ett rungande Nej! till marknadsliberal pöbelmentalitet och vulgär individualism.


"Det är endast mot en fond av kollektivism som den anarkiska hållningen kan blomstra"


"Den genuina individualismen står i ett mystiskt samband med folket."


"Den som tvivlar på de oerhörda risker som rationalismen innebär, behöver bara se sig omkring för att förstå att ett alternativ är av nöden."


"Kollektiv frihet, detta modernitetens gissel, omöjliggör individens frihet."


Bokförlaget Anark framstår alltmer som en radikalkonservativ ljuspunkt i samtidens mörker.
- Hans Rask, Tidningen Kulturen

Kurt Wered
Urbanitet, kommersialism och massmänniskans frihet
Omfång: 128 sidor
Bandtyp: Trådhäftad
Pris: 119:-
Utkommer maj 2010

2 kommentarer:

  1. Vi måste våga tala om massmänniskan, denna moderna tids styggelse. Jag jobbar själv på en artikel om massmänniskan såsom manifesterad i nyliberalen Johan Norbergs gestalt. Kan det vara av intresse för denna "blogg", kanske?

    SvaraRadera
  2. Alls inte omöjligt. Skicka över den så får vi se - Tankesmedjan Wereds vådligheter är ett öppet forum för motståndare till krämarsamhället och pöbelväldet.

    SvaraRadera