torsdag 21 januari 2010

ANARKS IDEALISTISKA BIBLIOTEK

I en tid som domineras av liberalismens, nihilismens och feminismens nedbrytande krafter och där det dagliga bombardemanget av krämarsamhällets tingeltangel bidrar till den allmänna försumpningen av kulturlivet, finns det all anledning att återvända till vårt gemensamma kulturarv för att söka efter den tankens och känslans källåder ur vilken springer det klara vatten som i en kommande och bättre tid än vår kommer att dränera den svenska kulturen.

Ett korrupt skolväsende och en kritikerkår som till övervägande del består av tivolikulturens inkastare har gjort det nära nog omöjligt för en yngre generation att på egen hand finna och stifta bekantskap med den svenska tankens och vitterhetens mest framstående representanter. Anark förlag kommer därför inom kort att lansera en ny klassikerserie: ANARKS IDEALISTISKA BIBLIOTEK vars första volymer utkommer inom kort.


Christopher Jacob Boström
OM RELIGIONENS, VISHETENS OCH DYGDENS BEGREPP
378 sidor. Med inledning och kommentarer av Claes Schildt

Först utgiven 1841 som Dissertatio de notionibus religionis, sapientiæ et virtutis earum Boströmue inter se nexu. Detta är en varsam revision av L Bygdéns översättning från 1874 och en utmärkt inledning till Boströms tänkande.


Carl David af Wirsén
Samlade skrifter I
DIKT OCH PSALM
548 sidor.

Denna presentation av psalmdiktaren och lyrikern af Wirsén är ett väsentligt bidrag till ett svenskt litterärt kanon och samtidigt en värdig upprättelse av en våra mest misskända mästare.Carl David af Wirsén
Samlade skrifter II
LITTERATURHISTORISKA LEVNADSTECKNINGAR
782 sidor, rikt illustrerad

Här får vi stifta närmare bekantskap med akademiledamoten och kritikern af Wirsén, som alltmer kommit att framstå som en föregångsgestalt för den retrogardistiska litteraturkritiken i vårt land.Carl David af Wirsén
Samlade skrifter III
HUMORESKER OCH ESKAPADER
256 sidor

Ett generöst urval av af Wirséns lättsammare småprosa. Ett hundratal "causerier", de flesta skrivna under pseudonym och tidigare outgivna i bokform visar att psalmdiktaren och litteraturvetaren också var en betydande humorist. Utgivningen av hans humoresker tydliggör af Wirséns inflytande på bl.a. Falstaff, Fakir.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar