torsdag 12 november 2009

Svensk insjöfisk - Personligheter och relationer under ytan


Som var och en som ägnat saken någon reflektion vet, är en utpräglad polyfoni ett karakteristiskt drag hos all form av djupare kreativitet. Den begåvade dilettanten kan förvisso någon gång behärska ett visst medium, en särskild form av konstnärligt uttryck, så väl att hon där kan uppnå något som liknar mästerskap. Vid närmare granskning visar det sig dock alltid begränsat av en stelbent formalism. Den genuint originella skaparkraften, å andra sidan, den som står i direkt samband med kreativitetens källor, kommer dock undantagslöst att manifestera sig i ett flertal genrer.


Vid sidan av sitt filosofiska och skönlitterära författarskap har Kurt Wered under lång tid ägnat sig åt undervattensfotografi. När resultatet av detta intresse (eller snarare passion) nu presenteras i den utsökta Svensk Insjöfisk, måste man konstatera att det nog inte går att föra fiskfotografiet längre. Denna genre, som länge behandlats med en viss stymoderlighet och orättvist hamnat i skuggan av det mer insmickrande fågelfotografiet, framstår här som en totalupplevelse mer än en konventionell fotobok. Jag blev fullkomligt andlös när jag slog upp det här praktverket. Kurt Wered framstår som vår tids främste naturfotograf, alla kategorier.

Bjarne Seijbold, Fotografisk tidskrift

Kurt Wered (text och foto)
Svensk insjöfisk. Personligheter och relationer under ytan
Omfång: 368 sidor
Bandtyp: Klotband
Pris: 698:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar