tisdag 14 december 2010

Kulturens krematoriearbetare

Kunde man tänka sig att ett "bibliotek", det vill säga en av nyliberala krämarsjälar ägd samlingsplats för dagdrivare, hemmafruar och illiterata skolbarn, skulle införskaffa någon av de böcker dom givits ut av Anark förlag? Nej, jag trodde väl det. Biblioteket har förvandlats till en larmande, stojande marknadsplats, ett tivoli och en sedelpress för "entrepenörer" av allra värsta slag. Ett hederligt bokbål vore att föredra framför denna nivellering, förflackning, utarmande och på alla sätt motbjudande tivolifiering av kulturen.

 Vad tjänar det till att försöka lysa upp det andliga mörkret i konkurrens med de bullrande basgångarna och blinkande neonljusen från marknadsplatsen? Som flugor och maskar dras till ett kadaver, flockas den förslappade "mänskligheten" kring den pseudolitterära sockervadd som där bjuds ut av sutenörer och dödgrävare.

Det är så man kunde kräkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar