torsdag 25 juni 2009

Kurt Weredsamfund på Facebook


Det nyinstiftade Kurt Weredsamfundet skiljer sig från liknande litterära sammanslutningar eftersom det är tillägnat en samtida och i högsta grad levande författare.

Samfundets främsta syften är att öka kunskapen om Wereds verk och sammanföra hans läsare - en grupp människor som Wered själv beskrivit som "särlingar, undantagsmänniskor, individualister i massmänniskans tidevarv".

Somliga känner Wered främst som en omutlig och kompromisslös samhällsdebattör. Andra har attraherats av den närmast gammaltestamentligt förkunnande rösten i de verk där han framstår som den förnämste representanten för philosophia perennis i vår tid. Åter andra har hos Wered funnit en djärv gränsöverskridare som presenterar ett homoerotiskt ethos förenat med en traditionalistisk överygelse till ett sömlöst helt.

Nyttjandet av denna form: Facebookgruppens är helt i linje med Wereds författarskap som kan ses som en kraftfull demonstration av möjligheten att med den senaste teknologins hjälp navigera i den eviga visdomens strömfåra.

I samband med instiftandet av Kurt Weredsamfundet utkommer de första två volymerna i en ny serie från Anark Förlag: Acta Werediana. "Abderitiskt i fågelperspektiv" är en samling aforismer som anknyter till flera av de teman som sysselsatt Wered under senare år. Vänboken "I traditionens tjänst" rymmer bidrag från ett fyrtiotal av Kurt Wereds närmaste vänner och medarbetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar