tisdag 21 september 2010

Östgotiska Förbundet

Den östgotiska identitära rörelsen är ingen sluten dogmatisk ideologi som kan fångas i den parlamentariska politikens nivellerande tudelning i höger och vänster. Den har istället sin ideologiska utgångspunkt i det östgötska folkets identitet, kultur, tradition och etnicitet. Det östgotiska arvet har givetvis en särställning och inkluderar den anarkiska jihadism som är lika gammal som östgötaslättens stavmoskéer, men som systematiskt trängts undan av kristendom och socialdemokrati under hundratals år.

Den östgotiske identitären rustar för strid på tre fronter: en politisk kamp som syftar till ett autonomt och etniskt homogent Östergötland, ett organiskt samhälle baserat på den gotiska folkgemenskapen; en kulturkamp vars mål är befrielse från det samtida krämarssamhällets avarter och återupprättandet av gotiska traditioner; en anarkisk jihadism som genom idealisk misogyni och homoerotisk communitas syftar till den personlighetens fullkomning som garanterar att rörelsen bevarar sin integritet och icke stagnerar i tom ritualism och effeminerade gester.

Den östgotiska identitära rörelsen har länge bestått av ett antal mindre celler. Eftersom tiden nu tycks mogen för en öppen kamp för de gotiska idealen har dessa nu gått samman i Östgotiska Förbundet som genom sina identitära manifest och metapolitiska strategi har utvecklat ett program för framtidens tredelade kamp på alla fronter.

Östgotiska förbundet har avböjt allt samröre med Reaktion Östergötland och liknande, pseudokonservativa, kryptoliberala grupperingar.

1 kommentar: