lördag 21 maj 2011

Bengt Bäverklo: TRÄSKRIFT

Ett meddelande skärs in i en trästav och lämnar runsnidarens händer. En mottagare anropas på detta sätt. Den sista hälsningen från en annan tid. Många år senare tas det emot av en läsare, Runorna dechiffreras. De vittnar om ett östgotiskt landskap och om resor i fjärran länder, en svunnen tid som återkallas i den nuvarande och samtidigt vittnar  de om en möjlig framtid. En röst eller flera som samsas om att berätta. Sjungande, bedjande, mässande. Allvarlig och högstämd som forna tiders män.

Träskrift är Bengt Bäverkloos tjugonde verk, ett prosapoetiskt experiment som både i tematik och form knyter an till tidigare verk som Gotisk budkavle och Lyss till stenarnas sång. På trettio löpmeter runstav löper den nya berättelsens enda mening, specialskriven för ett parti östgötskt alvirke. Verket är framställt i två handsnidade och numrerade exemplar.

Den 25 maj är releasedag för Träskrift. En datoranimerad version kommer då att visas på Gasverkets fria scen i Linköping. Visningen tar sextiotvå minuter och inleds med ett kort anförande av litteraturvetaren och kritikern Laura Larefalk. Fri entré men platsbokning rekommenderas (www.lauralarefalk@gmail.com).

Bengt Bäverkloo
Träskrift
Prisuppgift på begäran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar