söndag 3 maj 2009

Atlantis - en homoerotisk republik. Öppen föreläsning av Kurt Wered

Vi lever nu en gång i massmänniskans tidevarv och den som vill göra sin stämma hörd har därför att anpassa sig till den rådande populismen - eller alldeles försvinna i tystnad och glömska. Det är därför föga förvånande att Östra Götalands Esoteriska Sällskap nu inlett ett samarbete med Medborgarskolan och anordnar studiecirklar i den ursprungliga visdomstradition man representerar.

Jag har länge hyst den djupaste respekt för Östra Götalands Esoteriska Sällskap och kände mig därför synnerligen hedrad när jag nyligen upptogs i denna orden som Väpnare av andra rangen. I morgon kväll (måndag 4 maj, 19.00) kommer jag att ge min installationsföreläsning, Nya bevis för att Atlantis var en homoerotisk republik, i Medborgarskolans lokaler i Mjölby. Själva invigningsceremonien är endast öppen för ordensbröder men allmänheten är välkommen till föreläsningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar