måndag 4 maj 2009

Den historielöse Mohamed Omar

Vi har tidigare haft anledning att kritisera Mohamed Omar på denna blogg och jag hade hoppats slippa nämna hans namn igen. Tyvärr finner jag mig nödsakad att ännu en gång ta till orda i Fallet Omar.

Ehuru jag tidigare sympatiserat med Omars projekt, vilket länge föreföll vara ett lovande samarbete mellan eurojihadiska och radikalkonservativa krafter, har jag tvingats ta avstånd från detsamma sedan man på ett synnerligen kränkande sätt avböjde ett samarbete med de homoerotiska-vitalistiska krafter som jag själv företräder. Med en sådan man vill jag sannerligen inte ha något att skaffa. Omars senaste skriverier kan dock inte få stå oemotsagda.

Omar visar nämligen samma kombination av lättsinne och arrogans när han på sin blogg nu presenterar ”sin” idé om ”fädernas tro” – historien om de muslimska vikingarna. För den som intresserat sig det minsta för frågan om vikingarnas religiösa identitet är detta naturligtvis gammal skåpmat; att våra förfäder var muselmaner som lät resa stavmoskéer runt om i Sveariket är ju en tes som länge hävdats, bland annat av framstående anhängare av den s.k. Östgötaskolan.

Så långt är det väl ”bara” fråga om plagiat, men det blir värre. För vad Omar genomgående förtiger i sin text, är att vikingarna också var polyamorösa homoerotiker.

Med ”Fädernas tro” har Mohamed Omar slutgiltigt bekräftat vad vi länge anat: Här är en historierevisionist som inte förtjänar att tas på allvar.


Addendum
För den som vill fördjupa sig i frågan om vikingatidens sexuella praktiker rekommenderas särskilt följande verk:

Fram, Bengt (1999) Bögerier i västerled. Amatörhistoriskt Arkiv XXXVII: 108-112.
Fram, Bengt (2000) Bögerier i österled. Amatörhistoriskt Arkiv XXXVIII: 29-35.
Thelin, Holmfast (2004) Cruising i Särkland. Ett exempel på förhistorisk sexturism. Lambda Nordica 1-2 2004: 71-95
Thelin, Holmfast (2005) Seafaring Sodomites: Sexual Practices of the Vikings 800-1050. Diss. Acta Universitatis Gothoburgensis 112.

2 kommentarer:

  1. Ha! Där fick Mohamed Omar så han teg. Så där går det när amatörer ger sig in på områden de inte behärskar. Bra rutet Wered!

    SvaraRadera
  2. Anonym,
    Tack för din kommentar. Sanningen kommer som bekant alltid fram, om vi inte ger upp.

    SvaraRadera