fredag 1 maj 2009

Misskända mästare (2) Tage Lindbom

I serien Misskända mästare presenterar vi nu Tage Lindbom, Sidi Zayd (1909-2001). Det är en särskild glädje att nämna denne, i sanning radikalkonservative, man i detta sammanhang. Det finns nämligen ett flertal intressanta paralleller mellan Lindboms utveckling och Kurt Wereds: Båda valde att lämna det tarvliga SAP vars massmänniskoideal visat sig oförenligt med i djupaste mening aristokratiska värderingar. Befriade från denna ideologiska tvångströja kom båda männen snabbt att orientera sig i konservativ riktning och närmade sig även islam.

För ett fördjupat porträtt av Lindbom rekommenderas Andreas Braws personligt färgade introduktion som finns här. Det i många avseenden enastående Radio Islam har också ägnat denne, i sanning misskände mästare, en fyllig presentation under rubriken "Blågul islam".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar