fredag 5 april 2013

ANARK HYGIEIA


Under våren 2013 lanserar Anark förlag en ny bokserie: Anark Hygieia, redigerad av våra mångåriga medarbetare Arne Chosfer och Bengt Fram. Utgivningen fokuserar på sambanden mellan kroppslig, mental och social hygien och kommer att omfatta både klassiska och nyskrivna arbeten, såväl praktiska handböcker som teoretiska och kulturhistoriska studier.

Först ut är en efterlängtad återutgivning av Esaias Bernéus' Dissertation om tarmens retta skiötsel. Praktisk hielpreda uti lavementets bruk samt beskrifning af mångahanda dekokter för dem uti denna konst redan förfarne. Detta verk, utgivet första gången 1768, hade länge status som en "minor classic" i den svenska frihetstidens litteratur men är idag så gott som bortglömt. Det är utgivarnas förhoppning att denna nyutgåva av Berneus' arbete ska väcka nytt intresse för denne upplysningsman, vars fördomsfria nykterhet och källfriska språk gör honom till en Linnés jämlike. Av särskilt intresse för den moderne läsaren är kanske de många recept på laxativ och lavemangslösningar som Bernéus samlade under sina många resor runt om i Europa, och som fick Bo E Stenkåhl, professor i idé- och lärdomshistoria, att med en träffande karakteristik kalla honom "tarmsköljningens Kajsa Warg".

Boken är försedd med inledning och efterord av Arne Chosfer samt kommentarer av Sture Biörck, docent i medicinhistoria vid Karolinska Institutet.


Esaias Bernéus
Dissertation om tarmens retta skiötsel...
Bandtyp: Danskt band
Omfång: 178 sidor
Pros: 225:-


Senare i vår utkommer även Arne Chosfers och Bengt Frams Skitapannor och Stalintrumpeter. Militär lavemangsutrustning under 200 år. Med detta rikt illustrerade arbete fortsätter Anark förlag sin uppmärksammade utgivning av påkostade praktverk av bestående värde.


I den lärda och spirituella dialogens form skildrar här två ledande experter den militära tarmhygienens historia från Napoleonkrigen till våra dagar som den avspeglas i lavemangsprutans utveckling. På ett underhållande och lärorikt sätt tar de båda författarna med läsaren på en oförglömlig resa, från Napoleonkrigens primitiva kannor och pumpar till dagens högteknologiska hjälpmedel. Det flödande rika bildmaterialet är hämtat från museer och privatsamlingar.

På grund av oväntat höga produktionskostnader har den numrerade bibliofilupplagan av Skitapannor och Stalintrumpeter blivit något fördröjd. Vi räknar dock med att kunna leverera de första exemplaren i slutet av maj och fram till dess kommer vi att här på bloggen publicera några smakprov.

Arne Chosfer och Bengt Fram
Skitapannor och Stalintrumpeter. Militär lavemangsutrustning under 200 år.

Bibliofilupplaga
Bandtyp: Halvpergamentband 
Omfång: 750 sidor
Pris: 4500:- 
Upplaga: 150 numrerade och signerade exemplar.

Normalupplaga

Bandtyp: Klotband
Omfång: 750 sidor
Pris: 1225:-
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar