tisdag 23 april 2013

Claës Koch: GREGORII DÖD


För 25 år sedan augustnominerades Claës Koch för sin roman Somnambulerna. Efter en lång tystnad återkommer han nu med den stort upplagda romanen Gregorii död. Andreas Ü Björklund har läst den.

Jämförelser mellan Claës Kochs och Hjalmar Söderbergs romanvärldar är inte bara legio, utan också oundvikliga när det gäller den förres nya roman: Gregorii död.

Men visst skiljer de sig åt. Trots överensstämmelser i innehåll mellan Gregorii död och Doktor Glas präglas de av två helt olika temperament. Medan Söderbergs roman väsentligen kan beskrivas som en statisk och melankolisk roman, skriven i Saturnus’ tecken, präglas Kochs arbete av en intensiv dynamisk framåtrörelse och ett närmast högmodernistiskt utforskande av medvetandeströmmen. Det mäktiga flöde av ord, minnen, tankar och sinnesintryck som väller fram över de drygt 800 sidorna i Gregorii död är helt visst ingen lättsam läsning, men den som består det mnemografiska provet belönas rikeligen.

Romanens yttre händelseförlopp är detsamma som i förlagan men berättas här i form av den döende pastor Gregorius’ återblickar. I gränslandet mellan liv och död, medan cyankaliet verkar och pastorn sjunker ihop över vattenbutikens bord, framträder vänner och bekanta, händelser och dagdrömmar i det slocknande medvetande som utgör romanens alltmer fragmenterade berättarjag.

På bredden och djupet är Kochs roman ett på en gång sublimt och tålamodsprövande diktverk om tiden och varat; en suggestivt frammanad bild av livets och dödens och minnets mysterium. Gregorius’ återupplevelser av slyngelår och prästseminarium varvas i romanens evigt utsträckta ny med den döende prelatens skepsis mot sin egen prästgärning; intellektuella resonemang om kyrkans förhållande till den världsliga makten varvas med våldsamma sexuella fantasier.

Denna egentligen fullkomligt omöjliga roman, som är mer metafysik än gestaltning, mer transcendens än sinnlighet, fulländas på något vis ändå i sitt repetitiva språk, i sina levandegjorda ”ur-scener” och i den envetna, alltmer repetitiva monologens  unika lyster och suggererande dragningskraft.

Claës Kochs återkomst till den den litterära scenen är inget mindre än en sensation. Att denne författare ännu inte fått det erkännande han förtjänar är ett tragiskt bevis på att det svenska kulturlivet sedan länge befinner sig i fritt fall.

Claës Koch
Gregorii död
Omfång: 828 sidor
Bandtyp: Linneklotband
Pris: 380:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar