onsdag 9 mars 2011

Bibliotekarier som oroar och berör


Efter succén med De odöda i Södra Sandby återkommer Joen Fröjel Lindhage med ännu en gotisk skräckberättelse. Precis som i debutromanen låter han en fasansfull och fantastisk handling utspela sig med den svenska småstaden som fond. Göran Baugh har läst Backanterna i Borås.


Skala bort den otäcka rekvisitan i vilken bättre skräckroman som helst - det som döljer sig bakom alla vampyrer, gengångare och blodorgier är ofta djupt existentiella frågor. Det är ju inte för inte som skräckgenren blivit så stor bland yngre bokläsare (och biobesökare). Tonåren är den tid då frågor om livet och döden och människans villkor ställs som allra intensivast. Det är också den ålder då det intensiva läsandet kan ta former som liknar besatthet.

Det är alltså fullkomligt logiskt att huvudpersonen i Joen Fröjel Lindhages skräckromaner är en ung, boksynt kvinna, lika logiskt som att hans böcker snarare väcker existentiella och politiska funderingar än skrämmer. Backanterna i Borås, som till stor del utspelas på Bibliotekshögskolan, får mig inte att ligga vaken och ängslas över beskedliga bibliotekarier som förvandlas till rasande menader - däremot har den initierat en rad spännande diskussioner med vänner och familj.

De odöda i Södra Sandby handlade om vampyrer i ett samtida Skåne och lyckades utan synbar ansträngning fläta samman blodsugarmotivet med en inträngande småstadsskildring och gripande barndomsberättelse. Den nya romanen utspelar sig alltså i Borås och skildrar hur en grupp välanpassade och timida studenter gradvis förvandlas till hämningslösa hedonister som söker – och finner – njutning i överskridandet av alla normer och tabun.

Backanterna i Borås utspelas under några skickelsedigra höstmånader 2009. En grupp andraårsstudenter på Bibliotekshögskolan har funnit ett sätt att mota den leda som infunnit sig vid terminsstarten: man anordnar en klassisk backanal. Vad som till en början verkar vara ett närmast gymnasialt upptåg utvecklas snart till något betydligt allvarligare sedan en av de kvinnliga deltagarna under rituella former åkallat Dionysos. Vinet och drogerna flödar, chitonerna faller och de sexuella hämningarna ersätts av rasande passion. Så rasande att man morgonen efter backanalen hittar ett avslitet manshuvud i en av kårhusets korridorer.

Deltagarna i backanalen är skakade men bestämmer sig för att ligga lågt och polisens utredningsarbete tycks snart gå i stå. Studentlivet återgår i den händelselösa rutin som av backanterna upplevs som så outhärdlig att man beslutar sig för att anordna en ny fest. I slutet av november samlas gruppen blivande bibliotekarier för att fira ankomsten av årets Beaujolais noveau. En av de kvinnliga deltagarna åkallar Dionysos och resultatet blir ännu mer extatiskt fasansfullt. Full panik utbryter i staden när man påträffar avgnagda kroppsdelar i Annelundsparken. Polisarbetet tar ny fart och man hittar snart spår som leder till Bibliotekshögskolan.

Backanterna i Borås berättar växelvis om tre personer och deras sätt att förhålla sig till de oerhörda krafter som satts i spel. Den radikalfeministiska veganen Moa Kristinadotter tvingas omvärdera sina övertygelser som en direkt följd av sina backanaliska erfarenheter och i berättelsens gruvliga slutscener har hon och hennes systrar förvandlats till hämningslösa menader. Den gamle journalisten Anton Bruckner försöker hindra sin dotterson från att erkänna sin skuld och sörjer samtidigt sin egen ungdom. Måns Lagerkvist, studierektor på Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, försöker i det längsta försvara sina studenter och universitets rykte men tvingas till sist välja sida.
Joen Fröjel Lindhage gäckar på ett intressant sätt  läsarens förväntningar och låter de alltmer amoraliska ”monstren” vara de mest intressanta och mångbottnade gestalterna samtidigt som de ”vanliga” människorna är de verkligt otäcka. Det är de senares inskränkthet och rädsla som skapar och göder de katastrofer som sker. Backanternas gemenskap och frihetslängtan, å andra sidan, framstår som den enda sant mänskliga responsen på en kvävande omgivnings krav.

Romanens gestalter är känsligt och fylligt tecknade, skeendet ofta gripande, det existentiella temat uppfordrande (men kanske väl dramatiskt i upplösningen). Det är till och med roligt ibland, med en del elaka fullträffar mot både samhällsapparat och medier.

Lindhages andra utflykt i det ockulta infriar alla förhoppningar efter förra årets starka debut. Backanterna i Borås är fascinerande och gåtfull, samtidigt en gotisk thriller och en uppfordrande idéroman. Det underliggande budskapet är så skickligt och förföriskt gestaltat att man efter avslutad läsning tvingas ta på allvar ett resonemang om frihet som är så radikalt att många av oss hellre skulle vilja glömma det. Men för den som dragits in i den här romanens trollkrets finns det ingen återvändo. Det är stort. Det är starkt. Det är skakande angeläget. Läs den här boken. På egen risk.

Göran Baugh, Barometern

Joen Fröjel Lindhage
Backanterna i Borås
Omfång: 248 sidor
Bandtyp: Klotband
Pris: 198:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar