tisdag 8 september 2009

Panzerfaust Live


Industribuller och en djup historisk medvetenhet är utgångspunkterna för den sonora ritual med titeln SANG UND KLANGE IM XXI JAHRHUNDERT som den kosmopolitiska, post-industriella konstellationen PANZERFAUST förra året iscensatte på Fylkingen i Stockholm. Konceptbaserad danskonst mötte här en sofistikerad ljudbild där cut up-teknik i form av djärva samplingar kombineras med noisebaserade elektroniska klanger. Resultatet blev ett slags grymhetens atonala teater där man tydligt kan ana influenser från såväl en akademisk elektro-akustisk tradition som ett mer rockorienterat avantgarde. PANZERFAUST försöker inte dölja sina influenser (Stockhausen, Nono, Throbbing Gristle, Nurse With Wound, 23 Skidoo etc) samtidigt som gruppens sound är omisskänligt och unikt.

Något liknande gäller föreställningens koreografi som förenar den tidiga punkens anarkistiska och utlevande energi med den preussiska paradmarschens samtidigt förföriska och oroande estetik. Orgiastisk oförutsägbarhet och maskinmässig precision. Lockande och skrämmande, engagerande och frånstötande, oändligt fascinerande.

I föreställningens första del, "Arkaisk ritual" märker man tydligt en annan av gruppens inspirationskällor: den ockulta traditionen, särskilt dess mer demoniska sida. I en realistiskt iscensatt, 60 minuter lång korsfästelsescen ackompanjerad av akustiskt förvrängd mongolisk strupsång och ABBA-samplingar samt högläsning ur Aleister Crowleys "The Book of Thot" tvingas åskådaren med eller mot sin vilja mot det uthärdligas gräns.

Ändå är det kanske föreställningens andra del, "Förlösning", som är den mest provocerande. Här utmanas nämligen det samtida "avantgardets" mest omhuldade föreställningar, de som i den första akten tycktes ha bekräftats, genom ett radikalt accepterande av den yttersta nihilsmens grundläggande premisser. I detta avsked till 1900-talets småborgerliga radikalism med sin benhårda normativitet dekonstrueras den "överskridande" pseudoradikalitet i en brutal konceptuell strip-tease. I en strängt koreograferad men samtidigt uppsluppen avrättningscen bjuds ett definitivt avsked till den kulturella miljö som en gång frambringade PANZERFAUST. Fadersupprorets oidipala slutpunkt gestaltas här av tre dansare i en scenografi som lånat drag av både klassisk tortyrkammare och amfiteater.

I den tredje och avslutande akten, "CyberKopulation", närmar sig PANZERFAUST reklamens och musikvideons närbildsestetik. Dansarna har nu lämnat scenen som istället domineras av ett tiotal storbildskärmar. Det voyeuristiska förhållandet mellan det tydligt avskilda subjektet (den manliga blicken) och objektet (kvinnan, den Andra) tycks här upplösas i ett slags cybernetiskt förhållande där bildskärmen får en thaumaturgisk funktion som förenar det centrala nervsystemet med den flimrande, ständigt föränderliga bilden i ett slags hyperrymd. Bildskärmen som protes och dildo, penetrerande det mänskliga ögat. Alltid pornografiskt kodad. Soundtacket är här psykedeliskt och dunkelt abstrakt, ett slags intertextuell blinkning till den industrimusikens barndom som PANZERFAUST definitivt lämnat bakom sig.

PANZERFAUST har sitt ursprung i den progressiva teatermiljö som uppstod kring de västtyska stadsgerillorna i början av 1970-talet. Gruppen uppstod som ett gruppterapeutiskt experiment inom Wolfgang Hubers "Sozialistisches Patientenkollektiv" och har sedan dess genomgått ett otal metamorfoser; medlemmar har kommit och gått i samma takt som sound och konceptuella ramar förändrats. I början av 80-talet försköts kollektivets centrum från Heidelberg till Wien. Tio år senare hade man etablerat filialer i Bratislava och Belgrad och under det oroliga 90-talet växte nya satellitgrupper fram på Balkan och andra platser i östra Europa. De senaste åren har Budapest alltmer kommit att framstå som det konceptuella, kosmopolitiska kollektivets vitala centrum. Under 2008 turnerade man med föreställningen SANG UND KLANGE IM XXI JAHRHUNDERT som framfördes på scener i flera av Europas huvudstäder.

ANARK/AUDIOFIL är namnet på det nystartade skivbolag som drivs av Tankesmedjan Wereds vådligheter. I linje med Anark förlags inriktning kommer utgivningen att bestå av såväl klassiska verk som arbeten av "misskända mästare" samt nyskapad musik.


Panzerfaust: Sang und Klange im XXI Jahrhundert. Live in Stockholm.

3 CD i box. Texthäfte.
Pris: 370:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar