onsdag 9 februari 2011

Ronnie Aschberg: Leninstölden och den svenska terrorismen

I oktober 2009 stals Vladimir Lenins balsamerade kropp från sin glassarkofag i mausoléet vid Röda torget i Moskva. Ett brott som väckte chock och fördömanden inte bara i Ryssland, utan också inom den svenska vänstern. "Ett skamligt övergrepp på en försvarslös", skrev till exempel Clarté.

Mumien är cirka 165 cm lång och väger inte mer än 40 kilo. Att smuggla ut den från mausoléet behöver inte ha varit särskilt svårt, "men man måste veta hur man bär sig åt", sade en talesman för den ryska motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet.

— Det här är fruktansvärt. Jag hoppas att polisen hittar Lenin snart och att han inte har delats i bitar, sade en representant för det ryska regeringspartiet till CNN dagen efter den spektakulära rififi-kuppen. Att samma parti sedan länge velat stänga mausoléet och begrava Lenins kropp, tycktes inte spela någon roll. "Det här är en obegriplig aggressionshandling riktad mot den ryska nationen och folket", sade premiärministern Vladimir Putin i sitt nyårstal ett par månader efter stölden.

Även i Sverige väckte alltså det stulna liket starka känslor. En upprörd Jenny Lindahl Persson kommenterade det inträffade i TV:s Rapport:"Jag chockades i morse när jag hörde om stölden av Lenin. Även om vi inte
vet exakt vem som stal honom så är stölden av ett så symboliskt föremål en attack mot minnet av socialismens historia."

Gränsbevakningen stärktes omedelbart och den ryska regeringen utfärdade en belöning på en miljon rubel till den som kunde lämna avgörande uppgifter om stölden. Både Interpol och Europol kopplades in på fallet och  i mitten av januari 2010 meddelade polisen i St Petersburg att man gripit fem män som beskrevs som huliganer och kosmopoliter. Motivet till stölden tycks ha varit ekonomiskt och inte politiskt. Efter hårda förhör medgav de anklagade att man agerat på uppdrag av en "utländsk affärsman" och att man tagit emot en större summa pengar för att utföra stölden och smuggla ut Lenins mumie ur landet.

När den balasamerade kroppen återfanns hade den styckats i fyra delar, vilket väckte en ny våg av bestörtning och avsky. Vad som kommer att ske med revolutionsledarens kvarlevor är ännu osäkert. Beställaren av det makabra brottet har förblivit okänd.

Tills nu.

I sin nya bok, Leninstölden och den svenska terrorismen, avslöjar journalisten Ronnie Aschberg att det var en riksbekant, numera avhoppad medlem av det svenska Vänsterpartiet som var hjärnan bakom stölden. Tanken var att sälja kroppen vidare till utländska vänsterrörelser villiga att betala dyrt för Lenin. Pengarna skulle sedan finansiera den autonoma vänsterns terrorverksamhet i Sverige.

I boken, som kan komma att visa sig vara årtiondets avslöjande reportage, hävdar Ronnie Aschberg att de kommunistiska aktionsgrupperna i Sverige redan har tillgång till automatvapen, sprängämnen och äldre, men funktionsdugliga, raketgevär från Ryssland som man planerat att använda mot "revisionisterna" under Vänsterpartiets kongress. Den före detta poliskommissarien Tommy Lindström intygar också att pengarna för försäljningen av Lenin skulle ha finansierat terrorverksamhet i Sverige med syfte att återföra Vänsterpartiet till en uttalat marxist-leninistisk linje.


Ronnie Aschberg är författare och journalist. Han har arbetat för bland andra Aktuell RapportVeckans Brott och Kriminaljournalen.  Hans debutbok, den självbiografiska Familjens röda får, kritikerrosades och har även givits ut i Danmark och Norge. Han har också rest i och skrivit om Thailand, Moldavien och de baltiska staterna.

"Med Leninstölden befäster Ronnie Aschberg sin ställning som en av våra djupast grävande journalister. Boken är spännande som den bästa thriller men ger också en skakande bild av den utomparlamentariska vänstern i Sverige."
- Kristian Runkell, Barometern


Ronnie Aschberg
Leninstölden och den svenska terrorismen
En originalpocket från Anark förlag
Pris: 50:-
Utkommer i april 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar