söndag 18 april 2010

Kurt Wered: Fragment 3

Ögat. Denna hemlighetsfulla egenskap, lika omöjlig att förklara för den som inte äger Öga, lika självklar för den som äger Seendets gåva.

Utmärkande för den som ser, är förmågan att urskilja diamanten i gödselstacken. Sedan jag dragit mig tillbaka från det offentliga liv som kommit att äckla mig alltmer, har jag om kvällarna försjunkit i den gamla TV-serien Falcon Crest.

Det är häpnadsväckande hur detta drama, så att säga, lyfter upp det eländiga televisionsmediet och visar den höjd vilken det kan nå - i en mästares händer, hos någon som besitter Ögat, Blicken och Seendet.

Det förvånar mig inte att massmänniskorna av idag förhånar och förlöjligar ett gripande drama som Falcon Crest. Blinda har de inget annat val än att följa sin hjord, vallade av krämarsamhällets inkastare och sutenörer, på väg mot nya förströelser.

1 kommentar: