fredag 21 augusti 2009

Demaskering


Aldrig har väl Tankesmedjan tagit emot så många läsarreaktioner som efter publiceringen av vårt senaste inlägg. Meddelandena har varit både roade och oroade. De flesta läsare genomskådade naturligtvis nyheten om kravaller mellan "Autonom DiraktAktion" och "Vi som fått nog av vänsterterrorismen" som ett practical joke. Båda grupperna existerar visserligen men någon sammanstötning i Linköping har aldrig ägt rum, åtminstone inte utanför våra lokaler.

Vi har också tagit emot epost från människor som visat sin oro och bestörtning över historien. Flera av dem har också uttryckt sitt stöd för Tankesmedjan; en läsare erbjöd sig till och med att själv bege sig till Linköping för att hjälpa till med att "röja upp i pöbelhopen". Sådana reaktioner värmer naturligtvis, även om vi samtidigt känner oss en smula skamsna över att ha fört en idealist bakom ljuset.

Vad som kan förefalla vara en ganska harmlös lustighet har samtidigt en allvarlig bakgrund. Den demonstration vi rapporterade om i tisdags ägde faktiskt rum. Ett tiotal extremister befann sig några timmar på måndagseftermiddagen utanför Tankesmedjans lokaler och vägrade ge sig av, trots upprepade uppmaningar. Man skanderade kränkande slagord och utsatte byggnaden för äggkastning. Tillkallade poliser förhöll sig passiva och vägrade att ingripa. Hade en annan frikår, i stil med "Vi som fått nog av vänsterterrorismen", dykt upp hade det scenario som målades upp i det förra inlägget utan tvekan kunnat bli verklighet.

Naturligtvis förtjänar sådana här grupper inget annat än ett hånskratt men vi måste också vara medvetna om vilken fara de utgör för det fria ordet. Intellektuella fritänkare och snapphanar, sådana som Kurt Wered och Bengt Fram, utsätts ständigt för kränkande angrepp i pressen och på bloggar. Hatbreven strömmar in och det är endast en tidsfråga innan förryckta aktivister kommer att gå till fysiskt angrepp. Det är nu en gång det pris som får betalas av den som står rakryggad i en tid som vår och det båtar föga att beklaga sig över sakernas tillstånd.

Tankesmedjan Wereds vådligheter låter sig dock inte skrämmas till tystnad av gatans parlament. Inte heller berörs vi av de glåpord och insinuationer som anonyma häcklare slänger efter oss. Vi kommer att fortsätta bedriva vårt folkbildningsarbete med kvalificerad idédebatt och bokutgivning som en handling av trots i denna kulturskymning som allt snabbare går mot natt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar