fredag 28 augusti 2009

Misskända mästare (5) Åsa Linderborg


Här på Tankesmedjan Wereds vådligheter har vi haft åtskilliga tillfällen att beklaga ett debattklimat vars främsta kännetecken är en defaitistisk, kraftlöst nihilistisk och politiskt korrekt hållning som under krämar-liberalistiska paroller som "demokrati", "frihet" och "mänskliga rättigheter" kväver alla ansatser till ett vitalt uttryck. De förryckta angrepp som riktats mot en motståndsficka som TWV avslöjar malörten i denna vattvälling.

Wereds vådligheter står dock inte ensamma i kampen mot samtidens ryggrads-lösa småaktighet och under rubriken "misskända mästare" lyfter vi fram några av våra inspirationskällor - exempel på storartade män och kvinnor som stått rakryggade i den kulturskymning och andliga fimbulvinter som är vår samtid.

Den resning som kommer till uttryck hos dessa gestalter har intet att göra med politisk hemvist. Den kommer däremot till sitt skönaste uttryck i den politiska gesten, det demonstrativa avståndstagandet från samtidens käringmoral och passiviserande lögnaktigheter.

Det är med glädje som vi idag på detta sätt hyllar Åsa Linderborg, som med sitt kompromisslösa stöd för krämarsamhällets mest föraktade motståndsmän och -kvinnor. Se här en misskänd mästarinna som vars djupa känsla för våldets sublima skönhet överbryggar alla skillnader i politisk åskådning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar