torsdag 13 augusti 2009

Karin Barbalander: Heliogabali barn


Anark förlag inleder höstutgivningen med den av Karin Barbalander sammanställda och kommenterade Heliogabali barn - en amoralisk antologi. Volymen innehåller ett trettiotal texter från senantiken till 1900-talet som på ett eller annat sätt exemplifierar vad Barbalander kallar exemplarisk perversitet.

Heliogabali barn är ett ambitiöst och originellt försök att återupprätta perversionens sublima potential i en tid av nivellerad njutning.

Det Barbalander syftar till ligger mycket långt ifrån den så kallade skräckellitteraturen. Naturligtvis är det inte heller fråga om det slags ytliga, salongsfähiga kittlingar som vi sett så mycket av de senaste decennierna och som nu tycks ha etablerat sig i populärkulturen. Genom att konsekvent fokusera på det oförlåtliga och det djupast omoraliska upprättar hon ett slags perversionernas kanon där alla "österns och västerns laster" möts. Boken torde vara otjänlig som pornografi - men lämnar den läsare som uthärdar de knappt 500 sidorna med en egendomligt upplyft känsla.

- Fredrik Sagn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar