torsdag 25 februari 2010

SUB/VERSIV får pedikyr

På den experimentella scenen Gasverket i Linköpig kommer SUB/VERSIV att offentliggöra den pedikyr som tidskriftens redaktion genomgått under ledning av Kristina Almedal, diplomerad fotvårdare och skådespelare.

När SUB/VERSIV tillsammans med sin pedikyrist intar Gasverket är det med ännu ett sökande efter en expansiv blandform. Scenen är inte längre tidskriften utan Gasverket som terapeutisk scen och det ställer andra villkor på redaktionen. Vad som kommer att spelas upp – om det alls kommer att spelas – måste vara utkomsten av denna behandling som på ett eller annat sätt fortsätter på scen. Kanske kan det ses som ett försök att inom en arbetsgemenskap skapa ordning bland privata, offentliga, publicistiska och konstnärliga problem. Kanske handlar det först och främst om en tidning som går i pedikyr, som söker eller inte söker sin subjektivitet och som i denna rörelse stöter på just de klyvningar som det konstärliga projektet SUB/VERSIV försöker att glida undan eller förskjuta: klyvningar mellan privat och offentligt, mellan subjektivitet och gemenskap. På soarén den 23:e mars, kl. 18-21, måste SUB/VERSIVs framträdande innebära ett försök till kamp, uppgörelse eller behandling med sig själv – både som gest och kritiskt innehåll. Mellan raderna eller replikerna kommer säkert ett och annat sägas om kulturtidskriftens roll i samtiden och spänningen mellan konstnärlig och kroppslig praktik, men vad som kommer att sägas, hur det sägs och vad som över huvud taget kommer att ske på scen, det återstår att se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar