torsdag 19 mars 2009

Audiovisuell terror


Tramp-tramp, Klick-klack, Tramp-tramp, Klick-klack...

Med vårens ankomst är det också dags för stavgångarnas terror. De klampande bataljonerna passerar åter mitt fönster. Ljudet från deras fötter och stavarnas Klick-klack är omöjligt att undkomma, lika genomträngande som ljudet från blankstötspelet i Stora kopparberg en gång måste ha varit för ortens invånare.

Är detta ett pris vi får betala för "demokratiska fri- och rättigheter"?

Kan det priset bli för högt?

Klick-klack, klick-klack...

Jag vet mig ingen råd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar