torsdag 19 mars 2009

Välkomna till symposiet


Den som ropar i öknen - kan ibland få ett svar.

Jag vet att jag har läsare där ute. Kloka, oberoende män och kvinnor som inte låter sig förföras av "mediernas" oavbrutna anstormning av trivialiteter och pornografiska retningar, serverade som "nyheter" och "underhållning". Läsare som söker sin hugsvalelse vid det klara tänkandets och den djupa upplevelsens källsprång. Läsare som orädda navigerar genom den ocean av träck och otidigheter som är dagens "cyberrymd". Läsare som inte går under däri, eller låter sig förföras av krämarnas skrän och tarvlighetens lockrop.

I dag kan mina läsare ta del av de intressanta synpunkter som "thoda2" delger oss i sin kommentar till mitt inlägg om Ingvar Carlsson och den trista, förnedrande behandling han utsatts för av Idrottshögskolan, tillsammans med mitt svar.

Vad är (bristande) uppmärksamhet från "medierna" i jämförelse med det goda samtalet valfränder emellan? Trakasserier från gangstermobben som styr White Lions bekommer mig inte när jag påminns om vad verklig mänsklig samvaro kan innebära.

Så välkomna till symposiet. Portarna står öppna, vinet är upphällt. Låt samtalet börja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar