söndag 9 maj 2010

Augustin Löfvendahl: Diplomat, gymnopedist, traditionalist

Den svenske diplomaten Augustin Löfvendahl (1905-1991) var under sin livstid mest känd som språkman och sällskapsmänniska. Sina förpliktelser inom diplomatkåren tycktes den evige ungkarlen och gudabenådade sagoberättaren sköta med vänster hand, vilket troligen var till förfång för hans karriär men utan tvekan också bidrog till hans popularitet inom sällskapslivet. Den charmerande (men litet pladdriga) memarbok som han gav ut i början av 1970-talet, "Bland stråtrövare och yogier" gjorde litet för att rucka på hans rykte som en excentrisk men ganska oförarglig figur i otakt med samtiden.

Vad få känner till är att ceremonimästaren vid Gustav VI Adolfs hov, ledamoten av operatyrelsen och suppleanten i Kung Gustav VI Adolfs Fond för svensk kultur och Stora Sällskapets styrelse ända sedan mitten av 1930-talet levde ett slags dubbelliv. Under en resa i Centralasien kom Löfvendahl första gången i kontakt med ett hemligt gymnosofistiskt brödraskap i Afghanistan i vilket han några år senare, mitt under brinnande krig, kom att initieras.

Av sin andlige vägledare utsågs Löfvendahl 1946 till "Shaik av Occidenten" och vid hemkomsten till Sverige organiserade han snart en gymnosofistisk loge. Ända fram till året innan hans bortgång samlades en liten men mycket hängiven skara lärjungar varje tisdag i Löfvendahls magnifika våning på Storgatan för yogiska övningar, rituell dans och personlig undervisning. Vid hans bortgång 1991 splittrades den lilla gruppen och Löfvendahl är idag så gott som bortglömd.

Som helt ung man hade jag själv glädjen att möta Löfvendahl under en resa till Rom vid 1950-talets slut. Han hade då en underordnad position vid den svenska legationen och ägnade det mesta av sin tid åt att odla sina kontakter bland ledande italienska intellektuella av den traditionalistiska skolan och det var genom Löfvendahls förmedling som jag kom att orientera mig mot Philosophia Perennis. Men han hade också en kolossal aptit på estetiska upplevelser av alla de slag och fungerade som ett slags mecentat åt, bland andra, Paul Andersson och Lasse Söderberg. Löfvendahl var i sanning en egendomlig blandning av korrekt ämbetsman och älskvärd bohem men få av oss som hade förmånen att lära känna honom anade var verkligen han hade sitt hjärta.

Desto mer glädjande är det att Magnus Lööf, religionsvetare verksam vid Stockholms universitet, nu ger ut sin stora biografi: Augustin Löfvendahl: diplomat, gymnopedist, traditionalist. För första gången framträder nu Löfvendahl i rollen som den andlige vägledaren och framstående traditionalisten. Det är min övertygelse att han snart kommer att räknas som en like till René Guénon, Frithjof Schuon och Julius Evola. Anark förlag ger samtidigt ut en volym med exempel på Löfvendahls andliga undervisning, Compendium Gymnopedica, sammanställd av Magnus Lööf.


Magnus Lööf
Augustin Löfvendahl: diplomat, gymnopedist, traditionalist

Omfång: 598 sidor
Bandtyp: Linneklotband
Pris: 395:-

Augustin Löfvendahl
Compendium Gymnopedica
Omfång: 298 sidor
Bandtyp: Trådhäftad
Pris: 225:-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar