onsdag 5 maj 2010

Äntligen! Årets Kurt Weredpristagare utsedd

Spänningen var på topp bland den tusenhövdade publik som samlats på Gasverkets fria scen i Linköping inför tillkännagivandet av årets Kurt Weredpristagare. Så, på slaget 14.00 klev prisnämnden, i vilken förutom Wered själv, ingår författarinnan Karin Barbalander samt kritikerna Crister Enebär och Erik Löwenadler. En märkbart rörd Enebär tillkännagav helt kort att:

"Årets mottagare av Kurt Weredsamfundets stora medalj är Kristian Lundberg."

”Äntligen!” ropades det från någon av de svärmande åhörarna nedanför scenkanten, och sedan utbröt det stora jublet. Det tog åtskilliga minuter innan Enebär kunde fortsätta med att läsa upp prisnämndens motivering, först på svenska, sedan franska, engelska, tyska och, som en hyllning till årets pristagare, Hybydialekt.


"Kristian Lundberg tilldelas Kurt Weredsamfundets stora medalj för år 2010 jämte en prissumma om 25.000 kronor för ett författarskap som på ett föredömligt sätt exemplifierar den idealiska misogyniens och anarkiska jihadismens högsta principer genom poesins förtätning och prosans klarhet. Han är också en uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare; en utforskare av mänsklig storhet i en period av kulturellt och samhällelig upplösning som i talrika och sinnrika förklädnader framställer utanförskapets överrumplande delaktighet. På spaning efter sin hemstads melankoliska själ har Lundberg funnit nya sinnebilder för kulturernas strid och sammanflätning. I hans författarskap möts det skånska och det östgotiska i en sällsam syntes. I sin samtidskritik frilägger han avgrunden under vardagspratet och bryter sig in i förtryckets slutna rum som han med  skepsis, hetta och visionär kraft gjort till sitt speciella motiv i en splittrad civilisation."

Det är svårt att tänka sig en värdigare mottagare av detta nyinstiftade men redan ytterst prestigefyllda pris. I hela sitt författarskap har Lundberg givit uttryck för ett slags idealisk misogyni avant la lettre och även på andra sätt verkat i Kurt Wereds anda. På senare tid har han också utmärkt sig som en svuren motståndare till den retrogardism som haft ett så förödande inflytande på det samtida kulturlivet.

Det Kristian Lundberg gjort i och med sitt engagemang i denna ödesfråga är att han skrivit in sig i den tradition där Kurt Wered så länge kämpat ensam: de kämpande solitärernas och andliga aristokraternas kantstötta och misshandlade skara. Det är den självupplevda kampen mot den parfymerade okulturen som ger Lundbergs ord dess tyngd. Det är så lite av medelklassens onanistiskt polerade yta att verkligheten nästan ter sig uppdiktad i jämförelse. Lundbergs skildring av livet som dagtingande kulturarbetare i den gråzon som konkurrensen med det retrogardistiska etablissemanget innebär är så oerhört stark att jag vill påstå att hans kommande bok kommer att bli en av årets i särklass viktigaste. Kanske också en av de viktigaste böcker som har skrivits under detta reaktionära 00-tal.

Jag gläds åt att kunna utropa ett Äntligen! här hemma. Äntligen  har någon sorts rättvisa skipats i de litterära kretsarna. Grattis Kristian Lundberg, det här var du värd.

Jag vill påstå att det här är ett pris som är så mycket mer värt än de andra priser som vräks ut under året. Måhända pengar inte luktar men nog är de 25.000 kronor som åtföljer den 50 gram tunga silvermedaljen av en annan, mer förandligad och innerligare valuta än de 320 000 kronor som delas ut av Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons Författarfond där bland annat Sveriges Författarförbund, ABF och Svenska Akademien ingår. Pengarna från Weredsamfundet är inte besudlade.

Laura Larefalk
Kristian Lundbergs författarskap inbegriper även lyrik, kriminalromaner och litteraturkritik. De flesta av hans böcker går med fördel att beställa från bokhandeln Minibok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar