tisdag 4 maj 2010

Erica Sagn utmanar Dilsa Demirbag

Dilsa Demirbag-Sten har, vid sidan av Erica Sagn och Karin Barbalander, framstått som en av samtidens ledande kvinnliga debattörer.

Men på senare tid har Dilsa Demirbag vid upprepade tillfällen på ett lömskt och indirekt sätt kritiserat sina tidigare åsiktsfränder utan att dessa fått möjlighet att försvara sig. Via Tankesmedjan Wereds vådligheter framför därför Erica Sagn följande offentliga erbjudande:

"Jag har förstått att Dilsa Demirbag i svenska medier flera gånger har motsatt sig de idéer jag framförde i min bok Mellan Sodom och Mecka. Jag har inget emot denna kritik så länge jag får en chans att besvara den.

Eftersom vi båda publiceras av ledande svenska förlag och vi båda kommer att närvara vid bokmässan i Göteborg i september 2010 utmanar jag Dilsa Demirbag på en offentlig debatt på bokmässan, om islam i vår tid. Jag kommer att ta upp hennes, vad jag anser vara, missförstånd av det hot som fundamentalistisk islam utgör mot vår civilisation.

Jag ser fram emot ett snabbt och modigt svar i form av ett entusiastiskt ja till Tankesmedjan Wereds vådligheters direktor Karin Barbalander.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar