tisdag 21 april 2009

Dionysisk hockey


Mina tidigare kommentarer om hockeyns etik och estetik, särskilt de som berör sportens karaktärsdanade betydelse, och de villkor under vilka denna kan förverkligas tycks ha väckt en viss uppmärksamhet. Som man kunde vänta sig, har de ofta missuppfattats - somliga läsare har till exempel tolkat min appell för en kontrollerad sexualitet hos hockeyutövarna som ett slags sippt moraliserande.


Inget kunde vara längre från sanningen.


Återhållsamheten är ju icke något självändamål. Däremot är den ett ofrånkomligt villkor för en verkligt hård och - dionysisk hockey.


Det här handlar om en ännu icke förverkligad form av idrott. En vars tid ännu icke är inne. Men, tro mig, vi kommer snart att se gladiatorspel på is.


Blod och säd kommer att fläcka rinkarna. Det kommer att bli en grymhetens ishockey!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar