torsdag 23 april 2009

PS om Mishima m.m.


Den svenska så kallade konservatismen förnekar sig inte. Se här hur man tystar en verkligt konservativ röst som utmanar den frimicklande salongskonservatismen, eller här för ett exempel på den löjeväckande historielöshet och det flitiga bruk av anglicismer som är så utmärkande för dessa representanter för den svenska högern. Det hela påminner inte så lite om de Stasi-fasoner som utmärker White Lions och som jag skrivit om tidigare. Ett annat karakteristiskt drag hos dessa små gossar är naturligtvis den framträdande homofobin som kommenteras här och här.

Att döma av tillströmningen till den här bloggen under de senaste dagarna, tycks det samtidigt finnas ett starkt intresse för en radikal och viril konservatism med homoerotiska förtecken. Detta är naturligtvis mycket glädjande och visar att det ännu finns goda skäl till hopp och framtidstro.
Att den etablerade "högern" tar avstånd från Mishima förvånar väl ingen. Men dessa gerontofila fossilers tid är redan förbi.

Avanti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar